Chroń to co najcenniejsze,
swoje życie i przyszłość
rodziny.
Pomagamy w doborze
najlepszych strategii
pomnażania Twojego
kapitału.
Zapewnij dzieciom dobry
start
w dorosłe życie.
Zapewniamy klientom
szybki dostęp do diagnostyki
i lekarzy specjalistów.
Chroń swój biznes
i majątek.
Ubezpieczenia
komunikacyjne.

Ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują,
że cały dorobek życia można stracić w ciągu kilku sekund.
Czy stać Cię na takie ryzyko?
Rynek finansowy to ciągłe zmiany. Wspólnie z klientem tworzymy
najlepsze dla niego strategie inwestowania pieniędzy.
Każdy rodzic myśli o przyszłości swoich dzieci i każdy chciałby, aby miały one dobry start w dorosłe życie. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który bez względu na okoliczności zabezpiecza edukację dzieci. Organizacja polskiej służby zdrowia ogranicza dostęp do diagnostyki medycznej i lekarzy specjalistów, co decyduje o powodzeniu w leczeniu wszystkich chorób. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który w trudnych sytuacjach losowych pomoże rodzinie klienta zrealizować życiowe plany i marzenia. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami, posiadamy szeroką ofertę ubezpieczeń, co pozwala nam na znalezienie odpowiedniej ochrony dla klienta za możliwie najniższą cenę.

Sukcesja

Sukcesja- firma na pokolenia

Według danych w Polsce działa ok. 2 milionów przedsiębiorstw w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Szacuje się, że wytwarzają one ok. 50% PKB.
Jak wiele wysiłku i poświęcenia kosztowało zbudowanie firmy, której jesteśmy właścicielem lub wspólnikiem, czy też udziałowcem wiedzą tylko Ci z Nas, którzy je zbudowali?
Marzeniem każdego z nich jest to, aby jego przedsiębiorstwo było konkurencyjne, miało zapewniony zbyt swoich produktów czy usług, i co trudniejsze nie miało konkurencji.Według niezależnych badań większość przedsiębiorców w Polsce chciałaby przekazać swoje biznesy następnym pokoleniom.Niestety statystyki w tym zakresie są bardzo okrutne. Tylko 30% istniejących biznesów rodzinnych przekazywana jest następnym pokoleniom w stanie gwarantującym im nie tylko przetrwanie, ale i rozwój.Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w dwóch zasadniczych punktach.
Pierwszym z nich, jest fakt zaniedbania ze strony właścicieli firm i nie przygotowanie swoich następców do przejęcia kontroli nad biznesem. Tę przyczynę łatwo ominąć.Trzeba tylko zastanowić się nad tym faktem odpowiednio wcześniej i przygotować do roli przyszłego szefa wybranego przez nas członka rodziny lub innego zaufanego lidera.Jest jednak zagrożenie dla dalszego bytu firmy, nad którym się nie zastanawiamy i co gorsza jest niezależne od naszej woli.

Czy zastanawiali się Państwo nad jednym z ważniejszych zagadnień dla funkcjonowania firmy w dłuższym okresie czasu, jakim jest śmierć właściciela firmy?.

Bez względu na to, w jakiej formie prowadzimy swoje przedsiębiorstwo, śmierć właściciela, wspólnika, udziałowca czy akcjonariusza powoduje określone skutki prawne. Często pozostająca przy życiu rodzina, czy wspólnicy nie są w stanie prowadzić dalej swojej działalności z powodu braku kapitału niezbędnego do spłacenia innych beneficjentów. Często bywa tak, ze pozostali wspólnicy nie chcą kontynuować działalności z rodziną wspólnika, lub w przypadku biznesów rodzinnych, następca musi spłacić pozostałych członków rodziny.
Sukcesja, czyli przekazanie firmy w ręce swoich następców to odpowiedź na następujące pytania;
1. Co stałoby się z firmą w przypadku przedwczesnej śmierci właściciela lub jednego ze wspólników?
2. Czy w umowie mojej spółki jest zapis dotyczący dziedziczenia udziałów, a jeśli tak, to czy przewidziany jest też sposób finansowania spłaty ekwiwalentu za nieodziedziczone udziały i po jakiej wartości?
3. Ile wyniosłaby wysokość spłaty dla mojej rodziny, którą musiałaby zapłacić spółka, jeśli jest wyłączenie dziedziczenia udziałów. Jak sfinansować rozliczenie ze wspólnikami?
4. Ile wyniosłyby długi spadkowe, które mieliby spłacić spadkobiercy, – co z rozliczeniem VATu, odprawami dla pracowników, umowami kredytów i leasingów, które wygasają?
5. Jak moja rodzina poradziłaby sobie z odbudową firmy? Jak ominąć zasady prawa spadkowego, w myśl, których majątek firmy stałby się współwłasnością wszystkich spadkobierców?

Pytania te powinniśmy zadać sobie zanim postawi je za nas życie. Powinniśmy również odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie;

Czy moje przedsiębiorstwo czy spółka ma potrzebny kapitał, aby spokojnie przeprowadzić ją przez wszystkie opisane zagrożenia?

Jeżeli odpowiedź brzmi; nie, to czy możemy taki kapitał stworzyć i ile by kosztował? Np. kredyt w banku.
Może moja firma jest w stanie natychmiast wygenerować np.25% swojej wartości i spłacić rodzinę wspólnika lub zachowek jednego z jej członków?

Sukcesja, zatem to również nasza dbałość o stworzenie takiego kapitału. Natychmiastowego i dostępnego poza budżetem naszej firmy.Budowa takiego kapitału trwa latami. My potrafimy stworzyć go w jednej chwili w dowolnej wysokości. Kapitał, który odporny jest na recesję i inflację. Co najciekawsze koszt stworzenia takiego kapitału jest kilkukrotnie mniejszy od najtańszych ofert najbardziej prestiżowych banków?!!
Konsekwencji bardzo smutnego zdarzenia, jakim jest śmierć osoby bliskiej jest tak dużo jak indywidualnych planów każdego z Nas. Zależą również od formy naszego zaangażowania w biznes. Dlatego warto spotkać się z fachowcem w tej materii i znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania.