Chroń to co najcenniejsze,
swoje życie i przyszłość
rodziny.
Pomagamy w doborze
najlepszych strategii
pomnażania Twojego
kapitału.
Zapewnij dzieciom dobry
start
w dorosłe życie.
Zapewniamy klientom
szybki dostęp do diagnostyki
i lekarzy specjalistów.
Chroń swój biznes
i majątek.
Ubezpieczenia
komunikacyjne.

Ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują,
że cały dorobek życia można stracić w ciągu kilku sekund.
Czy stać Cię na takie ryzyko?
Rynek finansowy to ciągłe zmiany. Wspólnie z klientem tworzymy
najlepsze dla niego strategie inwestowania pieniędzy.
Każdy rodzic myśli o przyszłości swoich dzieci i każdy chciałby, aby miały one dobry start w dorosłe życie. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który bez względu na okoliczności zabezpiecza edukację dzieci. Organizacja polskiej służby zdrowia ogranicza dostęp do diagnostyki medycznej i lekarzy specjalistów, co decyduje o powodzeniu w leczeniu wszystkich chorób. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który w trudnych sytuacjach losowych pomoże rodzinie klienta zrealizować życiowe plany i marzenia. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami, posiadamy szeroką ofertę ubezpieczeń, co pozwala nam na znalezienie odpowiedniej ochrony dla klienta za możliwie najniższą cenę.

Nasza oferta

Unit Link – ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

Pro Familia Generali
Złoty środek AXA
Specjalnie dla Ciebie Allianz
Plan Ochronny AXA

Inwestycje ze składką regularną – programy oszczędnościowe

OmniProfit Generali
Selekt AXA Multi
Selekt AXA
Specjalnie dla Ciebie Allianz
Superkapitał MetLife Amplico

Terminowe ubezpieczenia na życie
Ochrona życia

Terminowe ubezpieczenie na życie MetLife Amplico
Terminowe ubezpieczenie na życie Allianz

Ubezpieczenia wypadkowe (pakiety)

Twoje bezpieczne jutro MetLife Amplico
Twoja bezpieczna przyszłość MetLife Amplico
Bezpieczna Dekada AXA
Bezpieczna Dekada Prestiż AXA

Ubezpieczenie Zdrowotne
Twoje zdrowie MetLife Amplico

Ubezpieczenia inwestycyjne ze składką jednorazową

Specjalnie dla Ciebie Allianz
Multi Duo AXA
OmniProfit Generali

Grupowe

Allianz ubezpieczenie ze składka kwotowaną
Allianz oferta branżowa
Allianz- otwarta grupa