Chroń to co najcenniejsze,
swoje życie i przyszłość
rodziny.
Pomagamy w doborze
najlepszych strategii
pomnażania Twojego
kapitału.
Zapewnij dzieciom dobry
start
w dorosłe życie.
Zapewniamy klientom
szybki dostęp do diagnostyki
i lekarzy specjalistów.
Chroń swój biznes
i majątek.
Ubezpieczenia
komunikacyjne.

Ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują,
że cały dorobek życia można stracić w ciągu kilku sekund.
Czy stać Cię na takie ryzyko?
Rynek finansowy to ciągłe zmiany. Wspólnie z klientem tworzymy
najlepsze dla niego strategie inwestowania pieniędzy.
Każdy rodzic myśli o przyszłości swoich dzieci i każdy chciałby, aby miały one dobry start w dorosłe życie. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który bez względu na okoliczności zabezpiecza edukację dzieci. Organizacja polskiej służby zdrowia ogranicza dostęp do diagnostyki medycznej i lekarzy specjalistów, co decyduje o powodzeniu w leczeniu wszystkich chorób. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który w trudnych sytuacjach losowych pomoże rodzinie klienta zrealizować życiowe plany i marzenia. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami, posiadamy szeroką ofertę ubezpieczeń, co pozwala nam na znalezienie odpowiedniej ochrony dla klienta za możliwie najniższą cenę.

O ProFreedom

Agencja Pro-Freedom została założona w 2012 r. Jej twórcy mają duże doświadczenie w branży ubezpieczeniowej i budowaniu profesjonalnych karier w doradztwie finansowym.

Ich zaangażowanie gwarantuje rozwój zawodowy agentów i wsparcie dla współpracowników. Służyć temu będą szkolenia warsztatowe oparte o najlepsze praktyki i doświadczenia w branży oraz wymiana doświadczeń z najlepszymi doradcami. Taki sposób pracy wielokrotnie zwiększa szanse na odniesienie sukcesu.

Założyciele PRO-Freedom

Marian Miziołek
Jest jedynym w Polsce biegłym specjalistą do spraw ubezpieczeń na życie z ponad pięćdziesięcioletnim stażem zawodowym.

Na początku kariery zawodowej był agentem ubezpieczeniowym w Canada Life, w Kanadzie. Już w pierwszym roku pracy zakwalifikował się do elitarnego Klubu Milionerów i przez kolejne 15 lat zdobywał tę kwalifikację, razem z Court i Top of the Table. W pracy agenta pozyskał ponad 1500 klientów, z portfelem ponad 3000 polis. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery; od agenta do dyrektora oddziału, dyrektora regionalnego, wiceprezesa i pierwszego wiceprezesa Canada Life odpowiedzialnego za rozwój firmy w całym kraju.

W latach 1991-1998 był prezesem Commercial Union w Polsce.

Piotr Chabowski
Ma dwudziestoletnie doświadczenie w branży ubezpieczenwej w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. jako agent ubezpieczeniowy Commercial Union Polska.

W kolejnych latach był kierownikiem zespołu, współwłaścicielem agencji ubezpieczeniowej, a także dyrektorem regionalnym ubezpieczeń grupowych Commercial Union. Pełnił funkcje dyrektora handlowego i dyrektora sieci własnej Avivy w Polsce. Posiada duże doświadczenie w kierowaniu zespołami sprzedażowymi.

Jacek Badowski
W ubezpieczeniach pracuje od 1995 r. Na początku był trenerem agentów, których przygotowywał do procesu sprzedaży ubezpieczeń na życie i aktywnym sprzedawcą ubezpieczeń Commercial Union Polska, w tym także OFE Od 1998 r. pełnił funkcję dyrektora sprzedaży Otwartego Funduszu Emerytalnego Commercial Union. Do 2012 r. na stanowisku dyrektora handlowego Avivy w Polsce zarządzał odpowiedzialną częścią sieci agentów. Jacek Badowski ma duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi.
Pro-Freedom
Twórcy agencji Pro-Freedom chcą wykorzystać swoją wiedzę i kwalifikacje do budowania świadomości ubezpieczeniowej na polskim rynku. Dynamiczne zmiany społeczno-polityczne oraz rozwój gospodarczy, które dokonały się w ostatnich latach w naszym kraju, nie ominęły również branży ubezpieczeniowej.

Rozwój rynku w tym zakresie spowodował wzrost konkurencyjności z jednej strony, z drugiej jednak pojawiło się kilkadziesiąt nowych firm oferujących nieznane dotąd produkty ubezpieczeniowo-finansowe.

Przeciętnemu klientowi trudno jest dokonać trafnego wyboru. Wielość rozwiązań oraz brak możliwości porównania ofert, skutecznie uniemożliwiają klientom wybranie optymalnego rozwiązania. Niezależni doradcy stają się więc najbardziej pożądanym ogniwem pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a klientami.

Jesteśmy organizacją, której podstawowym celem jest udzielenie pomocy kientom w dokonaniu właściwego wyboru. Reprezentujemy interesy klienta. Jesteśmy jego doradcą, pomagając mu dobrać właściwe rozwiązania.

W naszej pracy pamiętamy, że każdy człowiek ma indywidualne potrzeby i marzenia. Każdy z nich ma swoje plany i cele, które chce zabezpieczyć i rozwiązać. Dlatego też kierujemy się zasadą bezstronności i obiektywizmu w proponowaniu rozwiązań naszym klientom. Każdy rekomendowany przez nas plan finansowo-ubezpieczeniowy jest wynikiem konsultacji i uzgodnień pomiędzy naszymi klientami a współpracownikami naszej agencji. W ten sposób nasz klient może być pewien, że proponowane rozwiązanie uwzględnia jego potrzeby.

Pamiętamy również, że w dłuższej perspektywie potrzeby naszego klienta ulegają zmianie. Zmieniają się tak, jak zmienia się jego życie. Stąd ważna jest nasza troska o jego poczucie bezpieczeństwa. Zapewniamy mu, że jego program ubezpieczeniowo-finansowy będzie elastyczny z możliwością dostosowania do zmieniającej się sytuacji życiowej.

Naszym celem jest tworzenie kapitału dla klientów, potrzebnych w ich różnych sytuacjach życiowych. Chcemy zapewnić naszym klientom lepsze życie teraz i w przyszłości.

Odpowiedzialność za powodzenie finansowe naszych klientów jest naczelną zasadą, którą kierujemy się w doborze towarzystw ubezpieczeniowych. Nigdy nie zaoferujemy naszym klientom niekorzystnych dla nich rozwiązań.