Chroń to co najcenniejsze,
swoje życie i przyszłość
rodziny.
Pomagamy w doborze
najlepszych strategii
pomnażania Twojego
kapitału.
Zapewnij dzieciom dobry
start
w dorosłe życie.
Zapewniamy klientom
szybki dostęp do diagnostyki
i lekarzy specjalistów.
Chroń swój biznes
i majątek.
Ubezpieczenia
komunikacyjne.

Ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują,
że cały dorobek życia można stracić w ciągu kilku sekund.
Czy stać Cię na takie ryzyko?
Rynek finansowy to ciągłe zmiany. Wspólnie z klientem tworzymy
najlepsze dla niego strategie inwestowania pieniędzy.
Każdy rodzic myśli o przyszłości swoich dzieci i każdy chciałby, aby miały one dobry start w dorosłe życie. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który bez względu na okoliczności zabezpiecza edukację dzieci. Organizacja polskiej służby zdrowia ogranicza dostęp do diagnostyki medycznej i lekarzy specjalistów, co decyduje o powodzeniu w leczeniu wszystkich chorób. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który w trudnych sytuacjach losowych pomoże rodzinie klienta zrealizować życiowe plany i marzenia. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami, posiadamy szeroką ofertę ubezpieczeń, co pozwala nam na znalezienie odpowiedniej ochrony dla klienta za możliwie najniższą cenę.

RODZINA

„Ludzie żyją za krótko lub za długo”

Statystyki są bezwzględne, nie oszukują. Wiemy, że ponad 33% z nas nie dożyje emerytury. Z ekonomicznego punktu widzenia ci ludzie żyją za krótko. Pozostawiają za sobą wszystkie niespełnione marzenia i plany życiowe. Wypadek i skutki z tym związane, choroba i jej następstwa oraz przedwczesna śmierć, nie pozwalają zrealizować tego co dotychczas było ich priorytetem i celem życia. Przyszłość najbliższych i związane z tym marzenia mogą lec w gruzach.

Z drugiej strony blisko 2/3 z nas dożywa emerytury. Z ekonomicznego punktu widzenia te osoby żyją za długo, jeżeli wcześniej nie pomyślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na tym etapie życia. Dzisiaj każdy z nas ma w rodzinie lub w kręgu znajomych kogoś, komu przyszło żyć na emeryturze. Niewielu jednak spotkało rzeczywiście szczęśliwych emerytów. Realizowali cele życiowe związane z zapewnieniem dostatniego, spokojnego życia swoim najbliższym, a zapomnieli o sobie. Nie wzięli pod uwagę faktu, że wraz z wiekiem ich siły i zdrowie nie pozwolą na tak intensywny wysiłek, by w krótkim okresie czasu zapewnić sobie kapitał potrzebny na bezproblemowe życie na emeryturze.

Dobrze skonstruowany plan uwzględniający te dwie ewentualności, za tę samą złotówkę pozwoli na zabezpieczenie emerytalnej przyszłości lub przyszłości najbliższych.