Rekrutacja ProFreedom – Ty wybierasz!

Zapraszamy do współpracy. Propozycja dla ludzi nie wykorzystujących swojego potencjału w 100% w aktualnej pracy.

Historia działania-

Historia naszej organizacji  to 5 ostatnich lat. Wtedy to postanowiliśmy powołać do życia Agencję ubezpieczeniową Profreedom. Firmę tworzą ludzie którzy mają ogromne doświadczenie w branży. Wiemy jak budować profesjonalne kariery w doradztwie finansowym i gwarantujemy naszą pomoc dla tych których zaprosimy do współpracy z naszą firmą. Zapewniamy warsztatowe wsparcie szkoleniowe oparte o najlepsze doświadczenia w branży i wymianę doświadczeń z najlepszymi doradcami. Taki sposób pracy wielokrotnie zwiększa szanse na odniesienie sukcesu.

 

Perspektywy rynku, nowe wymagania ustawowe

Przez ostatnie lata rynek ubezpieczeniowy bardzo się zmienił. Z początkowego okresu tzw. green field pozostało już bardzo niewiele regulacji i zasad. Wszystkie zmiany jakie następowały w okresie ostatnich kilkunastu lat  miały na celu uściślenie zasad działania całego sektora ubezpieczeń,   poprawić jakość oraz bezpieczeństwo całej branży w tym klientów. Dla nas pośredników ubezpieczeniowych bardzo duże znaczenie będzie miała oczekiwana implementacja przepisów unijnych do naszej rzeczywistości  w postaci dyrektywy IDD.

Do listopada  2018 roku ma wejść w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która ma wdrożyć do krajowego porządku prawnego zapisy unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń). Będzie to jeden z ważniejszych aktów prawnych, który wprowadzi wiele zmian i znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń.

Projekt odnosi się także w dużym stopniu do wynagrodzenia dystrybutora. Ponadto polski ustawodawca wprowadził obowiązek przekazania informacji o kosztach dystrybucji i kosztach prowizji związanych z umową w umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym.

Projektowany akt przywraca obowiązkowe szkolenia pośredników ubezpieczeniowych oraz wprowadza zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Wejście tej dyrektywy w życie w ocenie wielu specjalistów z branży przyniesie pewne przetasowania na rynku w obrębie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wiele firm ubezpieczeniowych intensywnie pracuje nad dostosowaniem swoich procedur do czekających nas zmian. To samo dotyczy Agencji , brokerów i pojedynczych Agentów.

Wszystkie te kwestie i czekające nas zmiany powodują inne podejście do kwestii zwianych z ubezpieczeniami wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie ubezpieczenia, a więc zakładów ubezpieczeń , pośredników na tym rynku i klientów.

Nie jest łatwo pogodzić interesy tych stron. Trzeba jednak pamiętać , ze bez uczciwych zasad współpracy pomiędzy tymi grupami , nie będziemy mogli funkcjonować. Potrzebne są zmiany uwzględniające transparentność i uczciwość na każdym szczeblu tego łańcucha powiązań.  Wszystko zgodnie z zasadą win-win.

Wszystkie te aspekty prowadzą nas do jednej myśli i  w konsekwencji do nowej filozofii działania Profreedom sp. z o.o.

 

Czas na zmiany !!!

Chcemy zaproponować nowe zasady współpracy, dotychczas niespotykane na rynku polskim

 1. Nie chcemy zatrudniać kolejnych Agentów. Chcemy zaprosić do współpracy inteligentnych i uczciwych ludzi, którzy nie wykorzystują swojego potencjału w dotychczasowej pracy w 100%
 2. Każdy Agent w Profreedom ma być właścicielem swojej firmy. Każdy Agent ma mieć zapewniony wykup udziałów w Profreedom . W ten sposób będzie w krótkim czasie współwłaścicielem swojej Agencji ze wszystkimi prawami jakie wynikają z zasad prowadzenia biznesu w ramach spółki prawa handlowego , w tym prawo głosu i prawo do dywidendy.
 3. Nie narzucamy planów sprzedaży i nie monitorujemy codziennej pracy Agenta. Stawiamy na samodzielność i uczciwość jako normy postępowania. Chcemy mieć w swoich szeregach ambitnych ludzi, chcących realizować swoje cele i marzenia.
 4. Zapewniamy w umowie naszych partnerów , że mogą odejść z Profreedom w każdym momencie wraz z portfelem pozyskanych przez siebie klientów w okresie współpracy z naszą Agencją.

Filozofia działania

Dla nas i dla powodzenia całej koncepcji kluczowi będą ludzie tworzący naszą organizację. Chodzi nie tylko o strach przed nieuczciwymi , którzy mogą zaleźć się w naszej organizacji, ale przede wszystkim sukces Pro-Freedom jest moim zdaniem potrzebny nam wszystkim, aby pokazać wszystkim Agentom w Polsce, że jest alternatywa działania. Chcemy budować organizację z „ludzka twarzą” To dystrybucja ma mieć w przyszłości większe znaczenie, a nie korporacje ubezpieczeniowe. Moim zdaniem, dyktat Towarzystw w dniu dzisiejszym, obawy Agentów przed zwolnieniem i w konsekwencji ludzki strach przed bezrobociem skutecznie pozwalają na takie czy nie inne zachowania pseudo liderów Towarzystw.

Chciałbym, aby wreszcie w Polsce powstała organizacja, do której pukają Prezesi Towarzystw i zabiegają o to, aby sprzedawać ich produkty. Jeżeli niezależny Agent ma bronić interesów klienta, to nie może być na łasce jednego Towarzystwa. Tylko i wyłącznie konkurencja jest w stanie zadbać o coraz wyższą jakość świadczonych usług i w efekcie pojawią się najlepsze produkty dla klienta a nie korporacji. Dzisiaj   Agent zależny musi sprzedać taki produkt, który jest korzystny w pierwszym rzędzie Towarzystwu, później klientowi.

 

Dlaczego warto z nami pracować?

 • Budujemy unikalną organizację  na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Mamy zespół który posiada ogromne doświadczenie w branży ubezpieczeniowej.
 • Budujemy biznes z poszanowaniem godności ludzi. Ludzie współpracujący z Pro-Freedom są najcenniejszą częścią naszej organizacji. To oni sa właścicielami biznesu
 • Mamy wiarygodnych partnerów
 • Mamy pełną paletę produktów ubezpieczeniowych
 • Dajemy swobodę naszym partnerom w prowadzeniu biznesu. Naszym celem jest ułatwienie współpracownikom budowania własnego biznesu ze wsparciem Pro-Freedom.
 • Nie narzucamy planów sprzedaży
 • Nie wdrażamy żadnego przymusu na poziomie agenta i managera dotyczącego składania raportów produkcyjnych i aktywności
 • Współpracownikowi dajemy gwarancje odejścia w dowolnym momencie z całym dorobkiem zdobytym podczas współpracy z Pro-Freedom. Portfel polis zostanie przekazany natychmiast po uzyskaniu informacji o nawiązaniu współpracy z innym podmiotem współpracującym z zakładem ubezpieczeń na rzecz którego pozyskał klienta współpracownik
 • Wspieramy naszych partnerów poprzez wymianę doświadczeń
 • Nasza filozofia biznesu to service excellence dla partnerów i klientów

Szukamy fajnych , uczciwych ludzi , z którymi chcemy zmieniać kształt rynku ubezpieczeniowego w zakresie pośrednictwa . Twojej rozwadze pozostawiam czy to co napisałem jest Tobie bliskie i czujesz, że praca w takim zespole jest atrakcyjna dla Ciebie.

Bądźmy w kontakcie. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania jakie nasuwają się Tobie po spotkaniu.

 

Piotr  Chabowski

Prezes Zarządu