Chroń to co najcenniejsze,
swoje życie i przyszłość
rodziny.
Pomagamy w doborze
najlepszych strategii
pomnażania Twojego
kapitału.
Zapewnij dzieciom dobry
start
w dorosłe życie.
Zapewniamy klientom
szybki dostęp do diagnostyki
i lekarzy specjalistów.
Chroń swój biznes
i majątek.
Ubezpieczenia
komunikacyjne.

Ostatnie wydarzenia w Polsce i na świecie pokazują,
że cały dorobek życia można stracić w ciągu kilku sekund.
Czy stać Cię na takie ryzyko?
Rynek finansowy to ciągłe zmiany. Wspólnie z klientem tworzymy
najlepsze dla niego strategie inwestowania pieniędzy.
Każdy rodzic myśli o przyszłości swoich dzieci i każdy chciałby, aby miały one dobry start w dorosłe życie. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który bez względu na okoliczności zabezpiecza edukację dzieci. Organizacja polskiej służby zdrowia ogranicza dostęp do diagnostyki medycznej i lekarzy specjalistów, co decyduje o powodzeniu w leczeniu wszystkich chorób. Wspólnie z klientem tworzymy kapitał, który w trudnych sytuacjach losowych pomoże rodzinie klienta zrealizować życiowe plany i marzenia. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami, posiadamy szeroką ofertę ubezpieczeń, co pozwala nam na znalezienie odpowiedniej ochrony dla klienta za możliwie najniższą cenę.

EDUKACJA

Marzeniem każdego rodzica jest zapewnienie swoim dzieciom szczęśliwego dzieciństwa. Chcemy, aby nasze dzieci miały lepszy niż my start w dorosłe życie. Niezbędnym warunkiem dobrego startu w dorosłe, odpowiedzialne życie jest zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia. Badania niezależnych konsultantów pokazują, że dobra edukacja zapewnia lepszą pracę i w efekcie lepsze wynagrodzenie. Dobra szkoła zapewnia skuteczną konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Przyszłość naszych dzieci jest wprost proporcjonalnie uzależniona od wyboru nie tylko odpowiedniego zawodu, ale coraz częściej odpowiedniej szkoły.

Mity o bezpłatnym szkolnictwie są codziennie weryfikowane przez otaczającą nas rzeczywistość. Wydatki na edukację dzieci rosną. Jak wykazują badania, wykształcenie jednego dziecka kosztuje dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy złotych przy uwzględnieniu tylko podstawowych wydatków. Warto wcześniej zastanowić się, w jaki sposób możemy zbudować taki kapitał i zainwestować niewielkie sumy pieniędzy na potrzebę edukacji.